Nordlollands Hjortelaug

Vedtægter Nordlollands Hjortelaug

NORDLOLLANDS HJORTELAUG

Stiftet 12. november 2010

Formål: Det er Nordlollands Hjortelaugs formål at sikre udviklingen af en fritstående bestand af dåvildt i den nordlige del af Lolland Kommune.

Herved forstås etablering og vedligeholdelse af så stor en bestand af fritstående dåvildt, som området kan bære, dog med de forudsætninger, at dåvildtbestanden dels ikke bliver så omfangsrig, at råvildtet trykkes uforholdsmæssigt og dels således at omfanget af vildtskader i forbindelse med skov- og markdrift begrænses mest muligt.

Det skal sikres, at bestanden til enhver tid har en naturlig sammensætning både hvad angår kønsfordeling og aldersfordeling. Herunder fremhæves særskilt, at det skal sikres, at der sker en fornuftig afskydning, således at der i bestanden findes et fornuftigt antal store hjorte.

Dette sker gennem en frivillig forvaltningsplan, der tager hensyn til alle naturbrugeres interesser, og som sikrer alle naturbrugere mulighed for at opleve også denne vildtart i naturen.

Forvaltningsplanen udarbejdes af styregruppen og forelægges på laugets årlige møde for laugets øvrige medlemmer til godkendelse.

Medlemmer: Som medlemmer kan optages lodsejere, jagtlejere, jagtforeninger og organisationer af øvrige naturbrugere samt enkeltpersoner med interesse for dåvildtet.

Organisation: Laugets besluttende organ er det årlige medlemsmøde, der afholdes ultimo august. Der nedsættes en styregruppe efter nedenstående retningslinjer.

Styregruppen varetager arbejdet mellem årsmøderne, og dens kommissorium godkendes af årsmødet.

Styregruppen består af:  

1 repræsentanter for jagtlejerne i Torrigskoven. (Mogens Larsen)

1 repræsentant for Halsted Kloster Skovbrug.(Thyge Andersen)

1 repræsentant for større landbrug/skovbrug. (PeterS)

2 repræsentanter for jægere og konsortier.(Kim Staal & Jens Peder Rasmussen)

Herudover kan styregruppen vælge at optage 2 yderligere medlemmer.(Karsten Sørensen og Anders Thoms)

Det forudsættes, at alle medlemmer af styregruppen har jagtlige relationer til området.  

Økonomi: Der er ingen selvstændig økonomi, bæres af frivillige bidrag fra medlemmerne samt eksterne midler.Styregruppen opretter en særskilt konto, hvis midler alene kan bruges til eksempelvis kaffe til laugets årlige medlemsmøder, annoncering, rådgivning, foredrag, hjemmeside, m.m.

--o--

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 09:37

Dåkalv skudt i Torrig Skov lørdag d. 19. januar 2019, under trykjagt.

...
16.12 | 09:13

Spidshjort skudt i Torrig Skov lørdag d. 15. dec. 2018 under trykjagt.

...
24.11 | 10:31

24. november 17.

Til orientering kan det oplyses, at der er nedlagt 2 hjorte, og at der er nedlagt én dåkalv, samt at der er dræbt én spidshjort i trafikken.

...
19.09 | 16:38

Du kan også til J C.

...
Du kan lide denne side